[giaban]3,300,000[/giaban][giacu]4,500,000[/giacu] [mota][/mota] [chitiet][/chitiet] [huongdan][/huongdan] [hot]- 11%[/hot]