[giaban]5,500,000[/giaban][giacu]6,500,000[/giacu] [mota][/mota] [chitiet][/chitiet] [huongdan][/huongdan] [hot]- 11%[/hot]