[giaban]3,590,000[/giaban][giacu][/giacu] [mota][/mota] [chitiet]Hàng Nhật còn zin

Đẹp từ hình thức đến nội dung[/chitiet] [huongdan]Nhận giao hàng tận nơi theo yêu cầu[/huongdan] [hot][/hot]