[giaban]1,300,000[/giaban][giacu]1,700,000[/giacu] [mota][/mota] [chitiet][/chitiet] [huongdan][/huongdan] [hot]- 11%[/hot]