[giaban]3,100,000[/giaban][giacu]3,900,000[/giacu] [mota][/mota] [chitiet][/chitiet] [huongdan][/huongdan] [hot][/hot]