[giaban]3,750,0,000[/giaban][mota][/mota] [chitiet][/chitiet] [huongdan][/huongdan]