[giaban]4,500,000[/giaban][giacu]4,900,000[/giacu] [mota][/mota] [chitiet][/chitiet] [huongdan][/huongdan] [hot]- 10%[/hot]