[giaban]6,500,000[/giaban][giacu]7,500,000[/giacu] [mota][/mota] [chitiet][/chitiet] [huongdan][/huongdan] [hot]- 11%[/hot]