[giaban]3,200,000[/giaban][giacu]4,300,000[/giacu] [mota]Tình trạng mới 99%
Tặng bao da, chân đàn.
Bảo hành 6 tháng[/mota] [chitiet][/chitiet] [huongdan[/huongdan] [hot]- 11%[/hot]