[giaban]4,500,000[/giaban][giacu]7,500,000[/giacu] [mota]Đàn đã qua sử dụng, tình trạng như mới, còn thùng.
Bảo hành 6 tháng[/mota] [chitiet][/chitiet] [huongdan[/huongdan] [hot]- 11%[/hot]