[giaban]12,000,000[/giaban][giacu]14,000,000[/giacu] [mota][/mota] [chitiet][/chitiet] [huongdan[/huongdan]